Απόφαση για τον διορισμό αναπληρωτή Διοικητή στο Νοσοκομείο Βόλου

287

 

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση του Υπουργείου Υγείας για τον διορισμό Αναπληρωτή Διοικητή στο Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ».

Ειδικότερα, διορίστηκε ο κ. Σταύρος Μπαμπούνης, πτυχιούχος των Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Αναπληρωτής Διοικητής στο Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», αρμοδιότητας της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος του Υπουργείου Υγείας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ. του Ν. 3528/07, με βαθμό 2ο, με τριετή θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Απάντηση