Καθορίστηκαν οι ημερομηνίες εξετάσεων για τα Μουσικά Σχολεία 

179

Από τον Περιφερειακό Διευθυντή Α’Βάθμιας και Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Γιώργο Δοδοντσάκη, καθορίστηκαν οι ημερομηνίες για τη διενέργεια εξετάσεων εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων της Περιφέρειας Θεσσαλίας»

Ειδικότερα, καθορίστηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων για την εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων της Περιφέρειας Θεσσαλίας το σχολικό έτος 2021-22, ως κατωτέρω:

Μουσικό Σχολείο Βόλου 23 και 24 Ιουνίου 2021

Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας 23 Ιουνίου 2021

Μουσικό Σχολείο Λάρισας 23 και 24 Ιουνίου 2021

Μουσικό Σχολείο Τρικάλων 23 και 24 Ιουνίου 2021