Καθορίστηκαν οι ημερομηνίες εξετάσεων για τα Μουσικά Σχολεία 

30

Από τον Περιφερειακό Διευθυντή Α’Βάθμιας και Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Γιώργο Δοδοντσάκη, καθορίστηκαν οι ημερομηνίες για τη διενέργεια εξετάσεων εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων της Περιφέρειας Θεσσαλίας»

Ειδικότερα, καθορίστηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων για την εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων της Περιφέρειας Θεσσαλίας το σχολικό έτος 2021-22, ως κατωτέρω:

Μουσικό Σχολείο Βόλου 23 και 24 Ιουνίου 2021

Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας 23 Ιουνίου 2021

Μουσικό Σχολείο Λάρισας 23 και 24 Ιουνίου 2021

Μουσικό Σχολείο Τρικάλων 23 και 24 Ιουνίου 2021

Απάντηση