Προκήρυξη Σουρλιγκείου Ιδρύματος Καναλίων

255

Το Σουρλίγκειο Ίδρυμα, που λειτουργεί οίκο ευγηρίας στα Κανάλια, ενδιαφέρεται να προσλάβει εργαζομένους των παρακάτω ειδικοτήτων :

1) Mία κοινωνική λειτουργό

2) Μία Προϊσταμένη Νοσοκόμα

3) Δυο νοσοκόμες

4) Έναν φυσιοθεραπευτή (εξωτερικός συνεργάτης)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που διαθέτουν τα σχετικά προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά βιογραφικά σημειώματα μέχρι τις 15-2-2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sourligeioidruma@gmail.com.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2428074042 καθημερινά από 11.00 έως 13.00.

Απάντηση